Piękny dom 176m2 na działce 1750m2
Ostatni dom jednorodzinny z tej serii !!
Tylko teraz cena 579 tyś zł - RABAT 60 tyś zł - czytaj więcej !BRZEZINY – OSIEDLE „ANIELSKIE WZGÓRZE”

 

Podstawowe wskaźniki:

- powierzchnia użytkowa mieszkań           -   44 000 m² - ok. 850 mieszkań

- powierzchnia usług                                    -   6 500 m² - ok. 50 lokali użytkowych

- parkingi podziemne                                  -   900 miejsc parkingowych

- parkingi zblokowane                                 -   400 miejsc parkingowych

- parkingi przyuliczne                                   -   200 miejsc parkingowych

 

Powierzchnia mieszkaniowa obliczona przy założeniu:

-         budynki wyższe średnio 4,5 kondygnacji – 24 bloki

-         budynki niższe średnio 2,5 kondygnacji – 20 bloków

-         budynki jednorodzinne 200 m² / budynek – 20 domów

-         partery – 40 % pow. mieszkaniowa, 40 % powierzchnia usługowa

Ostateczna suma powierzchni x 0,8

 

Powierzchnia usługowa obliczona przy założeniu:

-         40 % rzutu parterów budynków oznaczonych jako mieszkalne

-         pozostała powierzchnia liczona wg obrysu obiektów ozn. jako usługowe

Ostateczna suma powierzchni x 0,8

 

 

Liczba miejsc parkingowych obliczona przy założeniu:

Parkingi podziemne  – 50 % oznaczonego rzutu – 25 m² na jedno miejsce :

Parkingi zblokowane – 100 % oznaczonego rzutu – 22 m² na jedno miejsce :

Parkingi przyuliczne  – długość odcinka dopuszczonego do parkowania : 2,5m / 6,0m

                                     w zależności od sposobu parkowania (poprzecznie/podłużnie)